Powierzchna do 100 m2


Powierzchnia od 100 m2 do 120 m2


Powierzchnia od 120 m2 do 200 m2


Powierzchnia powyżej 200 m2